Noodlotsgevoel

Deur die bybring van ou jagverslae word hierdie spesifieke jagtog 'n simbool van die mensdom se jag op die dier en verkry dit 'n noodlotsgevoel, waar die dood eindelik die oorwinnaar is en die jag in groot mate in die jagter se kop afspeel. “.

 · Als lemmingen ondergaat men het noodlotsgevoel zich massaal in de afgrond te storten (vandaar uw pessimisme) terwijl de filosofen hadden moeten spreken maar die staan wereld- en wezensvreemd erbij te zwijgen en te kijken. Zij hebben, net als de “opiniërende Pers” er belang bij dat hun status quo gehandhaafd blijft; “het zal mijn tijd Estimated Reading Time: 7 mins.

NP Van Wyk Louw – ’n paar gedagtes oor sy kuns [’n Artikel van WD Jonker in die Castalia-rubriek van die Universiteit van Pretoria se jaarblad Trek, 35(43), 61­68] “Gans tot vereensaming tussen die starende stiltes van vreemde gesternte en aarde, het my my trotse verlange gebring; maar met die oerkreet van alle dinge Continue reading "NP Van Wyk Louw"Estimated Reading Time: 9 mins.

 · Maar toen ik mij in de leunstoel had genesteld en mijn leesbril had opgezet, las ik met verwondering en plotseling opduikend noodlotsgevoel op het kaft van dit jaarmarktboekje de titel: 'Traktaat van de steppewolf. Niet voor iedereen.' Hier volgt de inhoud van het geschrift dat ik met steeds toenemende spanning in één ruk uitlas:

View credits, reviews, tracks and shop for the Vinyl release of "Ciske De Rat" on Discogs.


Abbeville Fair - Seatrain - Watch (Vinyl, LP, Album) Dee.C.Lee* - Come Hell Or Waters High (Vinyl) Beautiful Stranger - The Layabouts (4) - Heartache / Beautiful Stranger (Vinyl)

2 Replies to “Noodlotsgevoel”

  1. a. kosmisch, religieus of noodlotsgevoel; b. individuatie en persoonlijk groeigevoel; c. gemeenschapsgevoel. Deze laatste onderscheiding loopt niet zonder meer parallel met de onderscheiding tussen wat als gelovig en ongelovig pleegt te worden aangeduid.

  2. Snelle relatieopbouw Activiteiten naar de cliënt: vertrouwen wekken geruststellen opheffen noodlotsgevoel empatisch luisteren emotionele opvang. Het leggen van een contact gebeurt meestal verbaal. Als dit niet lukt dan non-verbaal proberen of via gesprekken met andere betrokkenen proberen cliënt te bereiken door bij voorbeeld over hem te spreken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *